Odluka o poništenju- krovište

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje odluku o poništenju postupka jednostavne nabave: Sanacija krovišta na Domu kulture.