Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu radova na sanaciji krovišta na Domu kulture. Rok za dostavu ponuda je 18.6.2018. godine do 9,00 sati.

 

ODLUKA

 

 DZN sanacija krovišta

 

Troškovnik