Predavanja za osposobljavanje za poslove pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama počinju u ponedjeljak 15. siječnja u 16,00 sati.