Zavarivač TIG postupkom

Informacija

Odjel za obrazovanje
Početak: 12 March, 2015
Trajanje : 446 sati
Predavači: Zavarivač TIG postupkom
Telefon :
Faks:
Email : obrazovanje@pou-kutina.hr

U trajanju od 446 sati, završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička potvrda o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje posla zavarivača TIG postupkom. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.