Zavarivač REL postupkom

Informacija

Odjel za obrazovanje
Početak: 12 March, 2015
Trajanje : 453 sata
Predavači: Zavarivač REL postupkom
Telefon :
Faks:
Email : obrazovanje@pou-kutina.hr

U trajanju od 453 sata, završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička potvrda o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje posla zavarivača REL postupkom. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.