Tečaj/radionice keramike

Informacija

Odjel za obrazovanje
Početak: 12 March, 2015
Trajanje :
Predavači: Tečaj/radionice keramike
Telefon :
Faks:
Email : obrazovanje@pou-kutina.hr

U trajanju od 24 sata. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.