Gerontodomaćice

Informacija

Odjel za obrazovanje
Početak: 12 March, 2015
Trajanje : 160 sati
Predavači: Gerontodomaćice
Telefon :
Faks:
Email : obrazovanje@pou-kutina.hr

U trajanju od 160 sati, završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.