Počelo je osposobljavanje njegovateljica s palijativnim pristupom u sklopu EU projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” u Pučkom otvorenom učilištu Kutina.

4

2

3