GRADSKI SAVEZ KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA GRADA KUTINE ima čast pozvati sve vas na 24. SMOTRU PJEVAČKIH SKUPINA MOSLAVINE.
Dom kulture Kutina, petak 27. studenoga 2015. godine u 18,00 sati.
Suorganizator je Odjel za kulturu POU Kutina.