22. SMOTRA DJEČJIH TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA

PETAK – 03.03.2017. U 18 sati U KINO DVORANI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

SUDJELUJU:
– Tamburaški sastav KUD-a “Tomislav” – Sveti Ivan Žabno
– Hrvatsko amatersko KUD-o “Glinska tamburica” – Glina
– Tamburaški orkestar “Janko Stjepušin” – Martinska Ves
– Tamburaška skupina KUD-a “Repušnica” – Repušnica
– Tamburaški orkestar KUD-a “Ivančice” – Kutina
– Tamburaški orkestar KUD-a “Tomislav” – Cerna
– Tamburaški sastav KUD-a “Ilova” – Ilova

ORGANIZATOR – GRADSKI SAVEZ KUD-ova GRADA KUTINE

SUORGANIZATOR – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA