21. SMOTRA DJEČJIH TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA

Petak, 04. ožujka 2016. u 18,00 sati – DOM KULTURE KUTINA

SUDJELUJU: – Tamburaški orkestar KUD-a “Repušnica” Repušnica

– Tamburaški orkestar Hrvatsko amatersko KUD-o “Glinska tamburica” Glina

– Tamburaški orkestar KUD-a “Ilova” Ilova

– Tamburaški orkestar Janko Stjepušin – Martinska Ves

– Tamburaški orkestar “Ivančice” Kutina

– Tamburaški sastav KUD-a “Tomislav” Cerna

– Tamburaški sastav KUD-a “Delovi” Delovi

– Tamburaški sastav KUD-a “Moslavec” Voloder

– Tamburaški ansambl OGŠ Borisa Papandopula – Kutina