Pučko otvoreno učilištu Kutina 15. studenog 2017.g.  provelo je završne ispite u programima osposobljavanja za hotelske sobarice i osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama. Predavači u programima i zaposlenici POU Kutina poželjeli su, svima koji su položili, uspjeh u pronalaženju posla na tržištu rada.